Ismerkedés a facebookkal

Senkinek sem kell nagyon bizonygatni, hogy a számítógép mennyire kitágította világunkat. A mozgáskorlátozottak számára ez fokozottan fontos, hisz a személyes találkozási alkalmak épp az egészségi állapotból adódóan korlátozottak. Lelkes tagtársunk jóvoltából az érdeklődők számára lehetővé tesszük, hogy az egyik legismertebb közösségi felületkezelésével megismerkedhessenek.

Facebook kezelési ismeretek a MEEE- keretein belül

Foglalkozásvezető: Grőb János

Az első foglalkozás 2020. február 3. 15 óra.  Helyszíne a MEEE iroda.

Kérem, hogy a számítógépek korlátozott száma miatt jelentkezzenek az iroda ügyfélszolgálatánál.

Ki lesz a rejtvénybajnok?

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete (Dunaújváros) Rejtvénybajnokságának kiírása a 2020. évre  

 

I. A verseny célja:

A rejtvénykedvelők számára találkozási alkalom biztosítása, az egyesületi élet színesítése.

 

II. Résztvevők:

Részt vehet a MEEE bármely rendes vagy pártoló tagja, továbbá az EPI egyesület bármely tagja.

 

III. Nevezés:

Előzetes nevezés és nevezési díj nincs. A versenybe bármikor be lehet kapcsolódni, és bármelyik fordulót ki lehet hagyni, bármelyik fordulóban részt lehet venni.

 

IV. A verseny helyszíne:

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesületének iroda helyisége.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Városháza 1.-2. fszt. 003-004 szoba.

 

V. A versenyek időpontjai:

6 alkalommal, havonta előre meghatározott napon, minden hónap utolsó csütörtökjén 14-16 óra közt.

A konkrét időpontok:
 5.hét - 2020. január 30.
 9.hét - 2020. február 27.
13.hét - 2020. március 26.
18.hét - 2020. április 30.
22.hét - 2020. május 28.
26.hét - 2020. június 25.              

 

VI. A verseny formája:

A verseny egyéni.

A verseny 6 fordulóból áll, amelyeket a terveink szerint havonta egy (januáról júniusig) alkalommal bonyolítanánk le.

Minden fordulóban más és más típusú rejtvények szerepelnek azzal a céllal, hogy a versenyzők sokoldalúságát mérjük, illetve elkerüljük azt, hogy valaki kisajátítsa magának a versenyt azzal, hogy épp olyan típusú rejtvényt adunk fel, ami neki épp kedvező, másoknak pedig nem.

 

VII. A verseny tartalma:

Az egyes fordulók feladattípusainak leírása:

Szókeresés  - betükből álló táblázatban adott szavakat kell keresni adott irányokban és a megmaradó szavakból kell a vicc poénját megadni.

Szám szerint - betűk helyettesítése számokkal ; minden betűt egy egy adott számmal helyettesítettek. Meg kell keresni minden betűhöz tartozó számot így a keresett szöveget kell megadni.

Szóbeillesztés – adott egy táblázat benne egy szó, továbbá egy táblázatba betüszám szerint a rejtvénybe elhelyezendő szavak jegyzéke. Feladat a szavak elhelyezése a táblában , a megmaradt szavakból a vicc poénjának megadása.

Mozaik – általában 3x3 méretű mozaikokat kell elhelyezni egy nagyobb táblában úgy hogy azok helyes elhelyezése után gy szöveget kell megfejtésül adni, ami általában egy vicc poénja.

Egy könnyebb és nehezebb változat kerül kitűzésre

Sodoku – a szodoku igazán népszerű lett. Egy-egy kezdő egy haladó és egy ester szintű feladványt adunk a versenyzőknek.

Klasszikus keresztrejtvény 

 

VIII. A verseny lebonyolítása:

A megoldásra maximum két óra áll rendelkezésre. A helyezések a megoldási idő függvényében dőlnek el, vagyis az az első, aki legrövidebb idő alatt fejezi be a rejtvények megoldását helyesen.

Helytelen megfejtés esetén az ér el jobb helyezést aki rtöbb részeredmény fejt meg helyesen. pl: szót

 

IX. A fordulók értékelése:

Minden forduló után megállapításra kerül a helyezési sorrend,(mindenkit értékelünk.) azaz a fordulóban résztvevő egy helyezést ér el. Ennek megfelelően  (Forma 1-het hasonlóan) a helyezéseknek megfelelően pontszámokat kapnak a versenyzők az alábbi táblázat szerint:

1. helyezés

12 pont

2. helyezés

10 pont

3. helyezés  

8 pont

4. helyezés

7 pont

5. helyezés

6 pont

6. helyezés

5 pont

7. helyezés

4 pont

8. helyezés

3 pont

9. helyezés

2 pont

10. helyezés

1 pont

 Az egyes fordulókban külön díjazás nincs.

 

X. A verseny végeredményének megállapítása:

A versenyzők minden egyes fordulóban elért helyezése alapján kapott pontokat összeadjuk. A pontok alapján csökkenő sorrendbe rakjuk a versenyzőket és így határozzuk meg a végső helyezéseket.

 

XI. Díjazás:

A verseny végén az első hat helyezett pénz jutalomban az első három éremdíjazásban, az első hat helyezett oklevél díjazásban, és pénzjutalomban részesül. A további résztvevők emléklapot kapnak. A pénzdíjak az alábbiak: 

1. helyezés

12 000

2. helyezés

10 000

3. helyezés

8 000

4. helyezés

6 000

5. helyezés

4 000

6. helyezés

2 000

Holtverseny esetén a holtversenyben levő helyezések díjösszegét összeadjuk és elosztjuk a holtversenyben levők számával, és ezt az összeget kapják a versenyzők.

Pl.  3.4.és 5. holtversenye esetén a pénzösszeg 18 000 Ft osztva 3-l az 6 000 Ft. Tehát mindhárom versenyző 6 000 -  6000 Ft-ot kap.

 

Ajánlás:

Gyakorolni lehet:

a Rejtvény tipp;

Rejtvény koktél;

Heti rejtvénymagazin – Dunaújvárosi Hírlap illetve Fejér Megyei Hírlap újságok mellékletei; Az újságosoknál kapható rejtvényújságok;  

Ezekből néhány példány a MEEE irodában hozzáférhető.  

Minden hónapban az érdeklődők néhány mintafeladatot találnak a honlapon, illetve igény esetén emailben elküldjük.

 

Az egyes fordulók feladattípusai mintapéldákkal

 

I. forduló - szókeresés

Szókeresés - betűkből álló táblázatban adott szavakat kell keresni adott irányokban és a megmaradó betúkkből kell a vicc poénját megadni.

(2018. augusztus 21.)

Megoldás – Jól belecsavartam a vasalót

(2018. május 29.)

Megoldás – Nem baj, de nálad volt a buli

 

II. forduló - szám szerint 

2, Szám szerint - betük helyettesítése számokkal ; minden betűt egy egy adott számmal helyettesítettek. Meg kell keresni minden betűhöz tartozó számot így a keresett szöveget kell megadni. 

Vasárnapi Hírek 2018. október 6.

Vasárnapi Hírek 2018. október 13.

 

III. forduló  - szóbeillesztés

Szóbeillesztés – adott egy táblázat benne egy szó, továbbá egy táblázatba betüszám szerint a rejtvénybe elhelyezendő szavak jegyzéke. Feladat a szavak elhelyezése a táblában , a megmaradt szavakból a vicc poénjának megadása.

(2018. május 15.)

Megoldás – Még csak a fél iskola ég 

(2018. február 6.)

Megoldás – azért mert, csak négy betű.

 

IV. forduló - Mozaik

Mozaik – általában 3x3 méretű mozaikokat kell elhelyezni egy nagyobb táblában úgy, hogy azok helyes elhelyezése után egy szöveget kell megfejtésül adni, ami általában egy vicc poénja.

Egy könnyebb és nehezebb változat kerül kitűzésre

 

 

V. forduló - Sodoku

Sodoku – a sodoku igazán népszerű lett. Egy-egy kezdő egy haladó és egy mester szintű feladványt adunk a versenyzőknek.

Megoldások:

 

VI. forduló - Skandi keresztrejtvény

Klasszikus keresztrejtvény

A MEEE főbb eseményeinek tervezett időpontjai 2020-ban

Nem rendszeres (alkalomszerű) rendezvények

 

Közgyűlés:

2020. május 11. hétfő 15.00 MMK

Locsolóbál:

2020. április 15. szerda 16.00 Campus

Karácsony és 25. éves évforduló: 

2020. december 9. szerda 16.00 Campus vagy 2020. december 11. péntek 16.00 Campus (emléklap, videó-készítés, meghívottak listája)

Boccia: 

Egyéni verseny 2020. június 13. szombat 9.00 MMK udvara, páros verseny    2020. július 18. szombat 9.00 MMK udvara vagy 2020. szeptember 19. szombat 9.00

Sütögetős piknik:

2020. június 20. szombat 10.00 Felső-Dunapart, Barátság városrész

2020. szeptember 12. szombat 10.00 Felső-Dunapart, Barátság városrész 

Parázs-Varázs: (A várpalotaiak vendéglátása 2x8 fő)

2020. május 30. szombat Szalki-sziget

Pünkösd miatt, lehet hogy egy héttel előbb lesz. 

Smink:

évi két alkalommal, tavasszal és ősszel – egy elnökségi tag segítségével. 

Az adománykuckó átalakítása:

A csekély érdeklődés miatt a közvetlen kirakodással az adománykuckó egyelőre szünetel, de aki a honlapon levő listából bármire igény tart kérjük, jelezze e-mailen, vagy írásban, vagy telefonon. 

 
Viszonylag rendszeres rendezvények

 

Színház:

Csoportos (évi két alkalommal)

Tavaszi (március-május közt) színlaptól függő előadásra

Őszi (szeptember-november közt) színlaptól függő előadásra

Bérlet: (évente 8 előadás, előadásonként 2 fő látogatása biztosított a bérletben meghirdetett előadásokra – részvétel jelentkezés szerint)

Tavaszi bérlet:

4 előadásból áll általában: február, március, április, május

 

A MEEE főbb eseményeinek tervezett időpontjai 2020-ban - javaslat

 

Őszi bérlet:

4 előadásból áll, általában szeptember, október, november, december 

Rejtvénybajnokság: (6 fordulós pénzdíjas)

Az év első felében minden hónap csütörtök 14.00 óra

2020. január 30.; 2020. február 27.; 2020. március 26.; 2020. április 30.; 2020. május 28.; 2020. június 25.

Rejtvényverseny a hírlevélben: (6 fordulós)

A hírlevélben egymás után 6 alkalommal a rejtvényverseny. 

Kézműves műhely: (új –paverpol, és fagravírozás-, és régi kézműves technikák alkalmazása)

minden páratlan hét kedd 13.00-16.00 között (kivéve a nyári és téli szüneteket) 

Teadélután: (kötetlen beszélgetés teakülönlegességek mellett)

minden hét szerda 14.00-16.00 között (kivéve a nyári és téli szüneteket) 

Játékklub: (rummi és más játékok kedvtelés szerint)

minden hét csütörtök 14.00-16.00 között (kivéve a nyári és téli szüneteket) 

Számítástechnika: (e-mail, honlap és Facebook használata, szöveg azonnali átalakításának lehetőssége speech texter, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) minden hét hétfő 15.00-17.00 között (szeptember-december és február-május, kivéve a nyári és téli szüneteket) 

Honlap

A honlap rovatainak frissítése, lehetőleg a legaktuálisabb információk közlése, tagok segítése a tájékozódásban.

Legfőbb feladatunk egy a 25. évhez kapcsolódó felület indítása. Elképzelés szerint az alapító elnök által összeállított kronológiához dokumentumok kapcsolása jelentené az első lépést ahhoz, hogy egy nyomtatott kiadvány megszülessen.

Kérek, minden körvezetőt a honlapra egy-két információt adjon, hogy ne legyen üres.

A közvélemény-kutatás eredményeinek feltétele a honlapra. 

Hírlevél

A klasszikus formátumú hírközlést változatlan formában kívánjuk működtetni, és terjeszteni a hírláncosokon keresztül.

Évi tervezett megjelenések: (általában a hó utolsó keddjén, de a kívánalmaknak megfelelően)

Januári hírlevél -    2020. január 28.

Márciusi hírlevél -    2020. március 24.

 

A MEEE főbb eseményeinek tervezett időpontjai 2020-ban - javaslat

 

Májusi hírlevél -     2020. április 21. (2019. évi beszámoló)

Júniusi hírlevél -    2020. június 23.

Augusztusi hírlevél     -  2020. szeptember 8.

Októberi hírlevél        -  2020. október 27.

Novemberi hírlevél    -  2020. november 24.

 

Vezetői megbeszélések

 

Elnökségi ülések tervezett időpontjai és főbb témái

Az elnökségi ülések tervezett időpontja:

mindig csütörtökön délután 15.00-17.00 óra között

Standard témák:

Beszámoló az eltelt időszak eseményeiről, végzett feladatairól, felmerülő tagfelvételi és kilépési kérelmek elbírálása.

2020. február 6.

A locsolóbál előkészítése, a 25. éves évforduló előkészítése (emléklap).

2020. április 2.

Finomítások, a locsolóbál előkészítése, közgyűlés előkészítése, a 25. éves évfordulóra való hangolódás.

2020. szeptember 24.

A nyári programok értékelése, a jubileumi rendezvény előkészítése.

2020. november 12.

A jubileumi rendezvény előkészítése.

2020. december 17. Évzáró értékelő.

 

Tervezett újdonságok
 • Irodalmi kávéház: külsős vendég segítségével Beszélgetés irodalmi művekről, esetleg filmekről.
 • Mozilátogatás: A közvélemény-kutatás alapján igény van mozilátogatásra. A felújítás után próbáljuk megszervezni.
 • Rejtvényfejtők klubja: egyesület elnöke részvételével - péntek
 • Célja rejtvények megoldási módszereinek megbeszélése, konzultációk megoldási trükkökről.
 • Kártyások klubja: egyesületi tagunk segítségével.
 • A MEEE főbb eseményeinek tervezett időpontjai 2020-ban - javaslat
 • Fő irányvonal a magyarok körében az ulti játék további népszerűsítése, valamint kellemes időtöltést biztosítani mindazok számára, akik ezt igénylik.
 • Egy gyógyfürdős kirándulást próbálunk szervezni (szükséges létszám 30 fő)
 • Kiskőrösre        2020. június 27. szombat, vagy
 • Cserkeszőlőre    2020. július 25. szombat
 • Kezdeményezés - javaslat
 • Dunaújvárosi halhatatlanok sétányára az egyesület elnöke javaslat
2020 évi rendezvénynaptár

A kézműves műhely 2020 évi foglakozásai

Január 14., 28.;
Február 11., 25;
Március 10., 24;
Április 7., 21.;
Május 5., 19;
Június 2., 16.;