Akike büszkék vagyunk

2020. szeptember 16-án a dunaújvárosi Campus étteremben tartott éves közgyűlésen a MEOSZ elismeréseit vehették át az egyesületünk megalakításának közelgő 25. évfordulójának alkalmából az egyesületünk meghatározó tagjai;
Farkas Zsolt és Szilá­gyi Miklós az „Ember az Emberért” érmeket kapták. Miklós bronz, Zsolt ezüst fokozatot érdemelt ki a sorstársak érdekében végzett tevékenységének elismeréseként az országos szövetségtől.
Dzjadiga Nelli és Marschalkó Ferencné pedig elismerő oklevelet kapott munkájuk és érdemeik méltánylásaként.

Farkas Zsolt

egy ötlettől vezérelve mintegy negyedszázada többedmagával alapította meg az akkori nevén Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesületet, azzal a céllal, hogy a kortárs többi fiatalhoz a hátrányos helyzetű fiataloknak is hasonló életvidámságot nyújtson. Mint a megalakuló egyesület elnöke szervezte és koordinálta a fiatalok szórakozási kulturális programjait. Később bekapcsolódott a hasonló egyesületeket tömörítő MEOSZ munkájába. Munkáját a tagság is elismerte azzal, hogy a felügyelőbizottság tagjává választották. E munkáját mintegy évtizede közmeg­elégedésre, lelkiismeretesen, szakszerűen látja el. Egészségi állapotának meggyengülése miatt az elnöki pozícióról lemondott. 2017 óta a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület alapító elnökeként tevékenykedik.

 

Szilágyi Miklós

kezdetektől fogva az egyesület életének meghatározó személyisége. Tettrekészségével, önzetlen segítségnyújtással mindig nagy és biztos támaszt jelentett mindenkinek, különösképpen a nála hátrányosabb helyzetűeknek. Kiváló humorát és jókedvét kamatoztatva rengeteg sikeres rendezvényt, programot szervezett és szervez ma is a tagságnak. Az egyesület életében mint vezető is meghatározó személyiség. Tevékenykedett elnökségi tagként is, jelen pillanatban a felügyelőbizottság elnöki teendőinek munkáját látja el. A mai napig nagy munkabírású. Így a helyi szervezeti munka mellett nem kis energiával a ­MEOSZ zökkenőmentes munkájához is hozzájárul azzal, hogy a jelölőbizottságban előkészíti azt a vezetőségválasztó közgyűlést, amelynek eredményeként aztán a megválasztott testület a lehető legalkalmasabb legyen a hátrányos helyzetűek képviseletére.

 

Dzjadiga Nelli

is az 1995. december 11-én létrejött egyesület egyik alapítója. Nagy lelkesedéssel, odaadással szervezte a megalakításhoz kapcsolódó feladatokat, valamint aktívan szervezte és a mai nap is aktívan szervezi az egyesületi rendezvényeket. Szívügye a kultúra és a sport, így az egyesület ez irányú programjainak motorja. Évek óta szervezi a színházlátogatásokat, és a rendezvények szorgos látogatója. Rendkívül hasznos feladatot lát el az egyesületi adminisztrációs munkák elvégzésében. Évek óta kitartással, nagy türelemmel és hozzáértéssel végzi az ügyfélfogadói munkát, amellyel az egyesület külső kapcsolati rendszerének formálója, meghatározó személye. Nagy feladatot vállalt magára azzal, hogy az egyesület 25 éves történetét feldolgozza, felkutassa és összegyűjtse az emlékeket. Több cikluson át az egyesület elnökségi tagja. Fiatalabb korában nemcsak a helyi szervezetben vállalt feladatokat, hanem a nagyobb közösségnek a MEOSZ ifjúsági tagozatának életében is több éven keresztül aktív, meghatározó, elkötelezett tagja.

 

Marschalkó Ferencné, Mártika

az egyesület alapító tagja. Az „Ember az emberért” mottóval illetett emberi tulajdonság azt hiszem leginkább Marschalkó Ferencné tagtársunkat jellemzi, sőt én úgy fogalmaznám, hogy ő az, aki Ember mindenáron az emberekért. Csupaszív, a tagok gondját, búját, bánatát magára vállaló személyiség. A tagsággal való élő kapcsolati rendszer motorja. Nélküle az egyesületi élet szegényebb lenne. Az egyesület minden tagja szívesen kér segítséget tőle, és biztos lehet abban, hogy tőle meg is fogja kapni. Ezzel a munkával nagy segítségére van a vezetésnek abban, hogy a tagok a lehető legjobban érezzék magukat egymás közt és közösségben. Kimagasló érdemei vannak az egyesület jogszerű, szakszerű működtetésében. Szinte leírhatatlan az a feladattömeg, amelyet nap nap után végez. Ellátja a gazdasági ügyekhez kapcsolódó feladatokat, szigorúan őrködik a szabályosságon. Kezeli a házipénztárt, és marad arra is ereje, hogy kisebb beszerzésekben közreműködjön. Vezeti az egyesület tagnyilvántartását, szabályzatokat készít. Szervezi az egyesület nagy rendezvényeit, húsvéti illetve karácsonyi összejöveteleit. Az alkalmi feladatok megoldásában is készségesen segít. Ilyen például az új embléma tervezése, a pártoló tagi igazolványok elkészítése, az egyesület oklevelének kivitelezése, a tagság körében készített közvélemény-kutatásához a kérdőív összeállítása, szerkesztése és az adatgyűjtésben vannak elévülhetetlen érdemei. Mindezeket önzetlenül, társadalmi munkában végzi. Az egyesület jelölőbizottságának elnöke.


Nyomtatás