Megjelent a MEOSZ 2024. évi első hírlevele

Friss és hasznos információkkal jelentkezik a MEOSZ az új hírlevelében, amely az első ebben az évben.

A tartalomból:

Keresőtevékenység mellett is igényelhető rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás
2024. január 1-jétől azok is kérhetik a megváltozott munkaképességű személyeknek járó rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapítását, újraszámítását, akik az igénybejelentés időpontjában kereső tevékenységet folytatnak. A MEOSZ több alkalommal szót emelt a jogszabályváltozás érdekében, ugyanis e követelmény teljesítése sok esetben indokolatlan terhet jelentett az ellátást igénylők, de még az őket foglalkoztatók számára is.

Végleges egészségkárosodás esetén a kiskorúaknak is lejárati határidő nélkül jár a parkolási igazolvány
Lejárati határidő nélkül kell kiállítani a parkolási igazolványt azoknak a kiskorúaknak, akiknek az egészségkárosodása, fogyatékossága igazoltan végleges – derül ki a minisztérium Szövetségünknek megküldött válaszából. A MEOSZ a kormányhivatalok eltérő gyakorlata miatt kérte a tárca jogértelmezését. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Szövetségünknek írt állásfoglalásában ígéretet tett arra, hogy a rendelettel kapcsolatosan felvetett jogértelmezési kérdéseket a Belügyminisztérium bevonásával megvizsgálják, és ha kell, intézkednek a jogszabály módosítása iránt. Szövetségünk arra kérte a minisztériumot, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a hatóságok egységes gyakorlatot folytassanak a kiskorúakat megillető parkolási igazolvány kiadásakor.

A kormány az építési törvény részletszabályainak kidolgozásában is számít a MEOSZ-ra
Az Építési és Közlekedési Minisztérium a napokban tartott újabb kormányzati szintű egyeztetésen felkérte a MEOSZ-t, hogy vegyen részt az új építési törvényhez kapcsolódó részletszabályok – egyebek mellett az OTÉK – kidolgozásában. Lánszki Regő építészeti államtitkár a tárca épületében tartott megbeszélésen jelezte: számítanak a MEOSZ együttműködésére, s várják az írásba foglalt javaslatainkat, melyeket – ahogy azt a törvény esetében is tették – lehetőség szerint beépítik a rendeleti szabályozásba. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az eddigi tapasztalatok alapján előremutatónak értékelte a minisztériummal folytatott párbeszédet, mely során a tárca nyitott a javaslatainkra, s azokat figyelembe veszik a szabályozás során. Az együttműködésnek azért is van különös jelentősége, mert az új szabályozás hosszú időre meghatározza majd a fogyatékossággal élő, illetve a mozgásukban korlátozottá vált emberek életét, önálló életvitelét.

Tovább emelkedik idén a GYOD összege
A kormány a gyermekek otthongondozási díjának 2019-es bevezetésekor azt az ígéretet tette, hogy 2022-től a beteg, illetve fogyatékossággal élő gyermeküket ápoló szülők havonta a legkisebb munkabér összegével megegyező támogatást fognak kapni. A vállalás időpontjától a GYOD összege megegyezik a minimálbérrel, így a GYOD idén sem marad el a minimálbértől.

Január 1-től a nyugdíjas tanároknak kérni kell a nyugellátás szünetelése alóli mentesítést
A kormány 2022 nyarán tette egyszerűbbé a nyugdíjas pedagógusok köznevelésben történő továbbfoglalkoztatását azzal, hogy lehetővé tette számukra, hogy a nyugdíj folyósítása mellett is taníthatnak. E kedvező szabály továbbra is vonatkozik a köznevelésben dolgozó nyugdíjasokra, azonban a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján a tanároknak mentesítést kell kérniük a nyugellátás szüneteltetése alól, kivéve, ha egyházi, magán és alapítványi fenntartású intézményekben dolgoznak. Cikkünkben az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.

Elhunyt Horváth Klára, a MEOSZ első elnökségének tagja, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének egykori elnöke

Elhunyt Makai Rozália a civil érték egyesület tiszteletbeli örökös elnöke

ELOLVASOM A TELJES HÍRLEVELET


Nyomtatás