Szeptemberben tartjuk a közgyűlésünket

Frissítés: 

A Közgyűlés a Campusban 2020. szeptember 16.-án 16. órakor lesz megtartva.

Addig is a közgyűléshez kapcsolódó anyagok a itt megtekinthetőek:

 

MELLÉKLETEK:

Módosító indítványok

Alapszabály módosító indítványok

Egyesületi alapszabály módosított Szövegrészek

 

2019.

Beszámolók

Részletes beszámoló az 2019. évben végzett feladatokról

Elnöki beszámoló a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 2019. január 1. - 2019. december 31. közti időszakáról, és feladatkijelölés a 2020-as esztendőr

 

Rendezvényeink

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymért Egyesülete 2019. évi főbb eseményei

2019 évi rendezvényeink

MEEE 2019 évi űgyintézései

MEEE színházi programok összesítője 2019.

 

2019 évi gazdálkodás

Az anyag a részletes mérleg elkészülte után kerül fel.
Egyszerűsített beszámoló
Beszámoló nyugta

 

2020.

Tervek

2020 évi célkitűzések és feladatok
Költségtervezet módosítás

 

Rendezvényeink

A MEEE főbb eseményeinek tervezett időpontjai 2020-ban

 

Költsévetés tervezet

2020 évi költségvetés tervezet

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.1.1-15-2015-00001 számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.1.1-15 projekt) elsődleges célja a korábbi tapasztalatok hasznosításával a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával.
A program keretében megtörténik a programrésztvevők, potenciális munkavállalók felkészítése, hogy képessé váljanak a nyílt munkaerő-piacra történő be-, illetve visszalépésre. Segítséget nyújtunk a megmaradt képességekhez igazodó, annak megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek összehangolásában és a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadására való felkészítésében. 
A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.1. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított forrás használható fel.

Részletes információk a mellékletekben találhatók.

Mellékletek:

Tájékoztató Az Európai Unió támogatásával megvalósuló EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektről
- Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság által megvalósított EFOP 1.1.1 kiemelt projektről
- Szolgáltatási helyszínek

 

Határozatlan ideig zárva tartunk!

Az egyesület tevékenysége az irodában – ügyfélfogadás, klubok működése - határozatlan ideig szünetel.

Locsoló Bált tart az egyesületünk

Mint az a korábban ismertetett programból kiderül, ez évben is megrendezésre kerül a hagyományos locsoló bál az Egyetem Campus éttermében 2020. április 15-én szerdán 16.00-21.00 óra közt.