Fotó: Lisa Fotios: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ferfi-szemely-kez-fak-1392621/

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Megjelent az AUTÓPLUSZ2023 pályázat, melyet a Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet írt ki. 

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
AUTÓPLUSZ2023-A kategória
Ebben a kategóriában kizárólag az aktív korú – azaz 65 év alatti - súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik önállóan – szállítást vállaló nélkül – vezetik a gépjárművet.
AUTÓPLUSZ2023-B kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik szállítást vállaló személlyel veszik igénybe a gépjármű támogatást. Ebben a kategóriában nincs életkori felső korhatár.
Szállítást vállaló személy lehet az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező:
- vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, házastárs, nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
- a súlyos mozgáskorlátozott személlyel igazoltan legalább egy éve közös háztartásban élő
     - élettárs,
    - örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
    - testvér
    - nevelőszülő
- közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy

Egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat!

Ki minősül súlyosan mozgáskorlátozott személynek?
A pályázat vonatkozásában súlyosan mozgáskorlátozott személynek tekintendő a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-a alapján:
„aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, vagy
ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, vagy
ac) a Kormányrendelet 4/A. alcíme szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.”,
akik A FENTIEKEN KÍVÜL - szakorvosi indikáció alapján - életvitelszerűen kerekesszéket használnak.

Nem pályázhatnak azok a magánszemélyek, akik
- a Kormányrendelet szerinti súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül már gépjárműszerzési támogatásban részesültek. Az nem jelent kizáró okot, ha a pályázó gépjármű átalakítási támogatásban részesült,
- az AUTÓPLUSZ2019 és az AUTÓPLUSZ2020 pályázati programban gépjárművet beszerzett pályázók,
- azok a súlyosan mozgássérült személyek, akik nem életvitelszerűen használnak kerekesszéket,
- járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértés határozata hatálya alatt állnak.

Milyen személygépkocsi vásárolható?
A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult (ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.
Használt gépjármű esetében a támogatás felhasználásával a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2.§ (4) bekezdése c) pontja alapján legfeljebb hat éve forgalomba helyezett gépjárművekhez juthatnak hozzá a támogatásra jogosultak. Ennek megfelelően az adásvételi szerződés aláírásakor a gépjármű kora – napra pontosan – maximum 6 év lehet.
Használt autónak az a jármű minősül, aminek az első használatba vétele már megtörtént. Első használatba vétel a jármű - hazai vagy külföldi - első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg - amennyiben ez nem állapítható meg, - a gyártási év utolsó napja. Tehát nem az autó magyarországi forgalomba helyezése szerint kell az életkorát megállapítani, hanem az első forgalomba helyezése szerint, akkor is, ha arra külföldön került sor. Ha ez nem állapítható meg, akkor pedig a gyártási éve szerint.
A személygépkocsit kizárólag belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől lehet beszerezni, magánszemélytől nem vásárolható.
A pályázatban a beszerezni kívánt személygépkocsi gyártmányára, típusára vonatkozóan nincs kikötés, de a pályázónak a „Gépjármű adatlapon” az online felületen be kell mutatnia, hogy milyen paraméterekkel rendelkező személygépkocsi az, amely az állapotának a leginkább megfelelő. A konkrét személygépkocsi kiválasztására a támogatási döntést követően kerül sor.

A PROJEKT ÉS A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA
2023. szeptember 1. – 2024. december 31. (a forgalomba helyezés utolsó napja)

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Pályázható támogatás:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 60%-a, de maximum 5.000.000 Ft lehet.
Pályázható összegek:

Pályázható összeg(vételár 60%-a) Gépjármű teljes vételára (100%) minimum
2 000 000 Ft  3 333 333 Ft
2 500 000 Ft  4 166 666 Ft
3 000 000 Ft  5 000 000 Ft
3 500 000 Ft  5 833 333 Ft
4 000 000 Ft  6 666 666 Ft
4 500 000 Ft  7 500 000 Ft
5 000 000 Ft

8 333 333 Ft

További részletek


Nyomtatás