25 éves a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete

Tisztelt volt és jelenlegi tagjaink, kedves ismerősök, támogatóink! 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy mint az egyesület jelenlegi elnöke köszönthetem,  és legnagyobb tisztelemet fejezhetem ki mindazoknak az elődöknek, akik a 25 évvel ezelőtti decemberi napon nem kisebb feladatra vállalkoztak, hogy természetesen önmaguk és a fejlődő az új város hátrányos helyzetű fiataljai számára megteremtették a kereteit annak, hogy életüket szerencsésebb kortársaikhoz hasonlóvá tegyék 

Köszönet jár mindazoknak is, akik éltek a lehetőséggel, elfogadták a feléjük nyújtott jobbot és aktív részvételükkel pezsgő, színvonalas egyesületi életet varázsoltak a megteremtett és működtetett szervezeti forma köré. 

A jelenlegi és korábbi tagok, és vezetők nevében megköszönöm a támogatóknak, a pártoló tagoknak azt a több évtizedes önzetlen munkát, segítségnyújtást, amely a speciális helyzetből adódóan elengedhetetlenül szükségesek voltak a jó hangulatú rendezvények sikeres lebonyolításához. 

Köszönöm mindenkinek, akik tettekkel, saját lehetőségeinek latba vetésével, anyagiakkal segítettek az egyesület zökkenőmentes életének biztosításához. 

Engedjenek meg egy személyes gondolatot. Az élet, a sors útjai kifürkészhetetlenek kiszámíthatatlanok. A kilencvenes évek vége felé azzal a kéréssel kerestek meg, hogy az intézmény helyet adna-e a hátrányos helyzetűek által készített kézműves munkák kiállításának. Természetesen igent mondtam, és innentől kezdve a Rudas iskola éves programjának szerves részévé vált. Akkor magam sem gondoltam, hogy valaha én is mozgáskorlátozott leszek, azt meg végképp nem, hogy a megszerzett vezetői tapasztalataimat az egyesület hasznára kamatoztathatom.    

Mai világunkban nem kis teljesítmény egy civil szervezet két és féltizedes fennállása, a tagok érdekképviselete. A jelenben is, de a jövőben ez a feladat még inkább embert próbáló.

Ehhez a munkához, ezen ünnepi alkalomból kívánok az egyesületnek további sikeres éveket, a tagoknak és támogatóknak sok erőt, és jó egészséget! 

Kondor László
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülte  elnöke,
a Rudas nyugalmazott címzetes igazgatója 

Dunaújváros, 2020. december 11.

Emlékezés a megalakulásra

Hosszú előkészítést követően három lelkes fiatal kezdeményezésére (akik a mai napig tagjai az egyesületnek) 25 éve 1995. december 11-én alakult meg 21 fővel az egyesületünk a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete. Az alapító tagok a városban és vonzáskörzetében élő mozgáskorlátozott fiatalok és családtagjaik barátaik voltak.

A szervezet létre hozásának célja között szerepelt, hogy sorstársaink számára különböző programokat szervezünk, és szervezett formában a közösségünk erejével lépjünk fel közös érdekeink képviseletében, információval lássuk el és segítsük egymást az egyéni gondjaink megoldásában. A számunkra is biztonságos környezet megvalósulása érdekében küzdjünk a teljes körű akadálymentesítésért valamint az önálló élet szemlélet elterjesztéséért.

Az évek során több száz különböző programot szerveztünk (kirándulások, tájékoztatók, szakmai fórumok, országos rendezvények, zenés összejövetelek, rendszeres heti foglalkozások).

Céljaink megvalósítása érdekében  szoros együttműködést alakítottunk a járási Hivatallal, a városunk önkormányzatával, és civil szervezeteivel. Igyekeztünk a városlakóknak bemutatni mindennapjainkat segítve, erősítve ezzel az elfogadottságunkat a közösség szemléletformálását. Bekapcsolódtunk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) tevékenységébe, munkánk elismeréseként jelenleg is két egyesületi tagunk tölt be választott tisztséget az országos szövetségben.

Köszönet minden volt és jelenlegi egyesületi tagnak akik aktív részvételükkel önzetlen munkájukkal a nehézségek ellenére életben tartották szervezetünket.

Hála, elismerés, köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal segítették az elmúlt évtizedek alatt az egyesületünket. Kérjük továbbra is kísérjék figyelemmel tevékenységünket és lehetőségeikhez mérten támogassák munkánkat.

A koronavírus járvány okozta helyzetben sajnos nem tudunk együtt ünnepelni, emlékezni a közösen töltött pillanatokra, az együtt elért eredményeinkre, sikereinkre. A karácsonyra készülődés mellett kérünk mindenkit egy meghitt csendes múltidézésre, emlékezésre mely erőt ad a jövő nehézségeinek leküzdéséhez és újabb közös eredmények, sikerek eléréséhez.

Dunaújváros, 2020. december 11.

Farkas Zsolt
alapító elnök

Tovább a 25 éves évforduló oldalára


Nyomtatás