Ki lesz a rejtvénybajnok?

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete (Dunaújváros) Rejtvénybajnokságának kiírása a 2020. évre  

 

I. A verseny célja:

A rejtvénykedvelők számára találkozási alkalom biztosítása, az egyesületi élet színesítése.

 

II. Résztvevők:

Részt vehet a MEEE bármely rendes vagy pártoló tagja, továbbá az EPI egyesület bármely tagja.

 

III. Nevezés:

Előzetes nevezés és nevezési díj nincs. A versenybe bármikor be lehet kapcsolódni, és bármelyik fordulót ki lehet hagyni, bármelyik fordulóban részt lehet venni.

 

IV. A verseny helyszíne:

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesületének iroda helyisége.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Városháza 1.-2. fszt. 003-004 szoba.

 

V. A versenyek időpontjai:

6 alkalommal, havonta előre meghatározott napon, minden hónap utolsó csütörtökjén 14-16 óra közt.

A konkrét időpontok:
 5.hét - 2020. január 30.
 9.hét - 2020. február 27.
13.hét - 2020. március 26.
18.hét - 2020. április 30.
22.hét - 2020. május 28.
26.hét - 2020. június 25.              

 

VI. A verseny formája:

A verseny egyéni.

A verseny 6 fordulóból áll, amelyeket a terveink szerint havonta egy (januáról júniusig) alkalommal bonyolítanánk le.

Minden fordulóban más és más típusú rejtvények szerepelnek azzal a céllal, hogy a versenyzők sokoldalúságát mérjük, illetve elkerüljük azt, hogy valaki kisajátítsa magának a versenyt azzal, hogy épp olyan típusú rejtvényt adunk fel, ami neki épp kedvező, másoknak pedig nem.

 

VII. A verseny tartalma:

Az egyes fordulók feladattípusainak leírása:

Szókeresés  - betükből álló táblázatban adott szavakat kell keresni adott irányokban és a megmaradó szavakból kell a vicc poénját megadni.

Szám szerint - betűk helyettesítése számokkal ; minden betűt egy egy adott számmal helyettesítettek. Meg kell keresni minden betűhöz tartozó számot így a keresett szöveget kell megadni.

Szóbeillesztés – adott egy táblázat benne egy szó, továbbá egy táblázatba betüszám szerint a rejtvénybe elhelyezendő szavak jegyzéke. Feladat a szavak elhelyezése a táblában , a megmaradt szavakból a vicc poénjának megadása.

Mozaik – általában 3x3 méretű mozaikokat kell elhelyezni egy nagyobb táblában úgy hogy azok helyes elhelyezése után gy szöveget kell megfejtésül adni, ami általában egy vicc poénja.

Egy könnyebb és nehezebb változat kerül kitűzésre

Sodoku – a szodoku igazán népszerű lett. Egy-egy kezdő egy haladó és egy ester szintű feladványt adunk a versenyzőknek.

Klasszikus keresztrejtvény 

 

VIII. A verseny lebonyolítása:

A megoldásra maximum két óra áll rendelkezésre. A helyezések a megoldási idő függvényében dőlnek el, vagyis az az első, aki legrövidebb idő alatt fejezi be a rejtvények megoldását helyesen.

Helytelen megfejtés esetén az ér el jobb helyezést aki rtöbb részeredmény fejt meg helyesen. pl: szót

 

IX. A fordulók értékelése:

Minden forduló után megállapításra kerül a helyezési sorrend,(mindenkit értékelünk.) azaz a fordulóban résztvevő egy helyezést ér el. Ennek megfelelően  (Forma 1-het hasonlóan) a helyezéseknek megfelelően pontszámokat kapnak a versenyzők az alábbi táblázat szerint:

1. helyezés

12 pont

2. helyezés

10 pont

3. helyezés  

8 pont

4. helyezés

7 pont

5. helyezés

6 pont

6. helyezés

5 pont

7. helyezés

4 pont

8. helyezés

3 pont

9. helyezés

2 pont

10. helyezés

1 pont

 Az egyes fordulókban külön díjazás nincs.

 

X. A verseny végeredményének megállapítása:

A versenyzők minden egyes fordulóban elért helyezése alapján kapott pontokat összeadjuk. A pontok alapján csökkenő sorrendbe rakjuk a versenyzőket és így határozzuk meg a végső helyezéseket.

 

XI. Díjazás:

A verseny végén az első hat helyezett pénz jutalomban az első három éremdíjazásban, az első hat helyezett oklevél díjazásban, és pénzjutalomban részesül. A további résztvevők emléklapot kapnak. A pénzdíjak az alábbiak: 

1. helyezés

12 000

2. helyezés

10 000

3. helyezés

8 000

4. helyezés

6 000

5. helyezés

4 000

6. helyezés

2 000

Holtverseny esetén a holtversenyben levő helyezések díjösszegét összeadjuk és elosztjuk a holtversenyben levők számával, és ezt az összeget kapják a versenyzők.

Pl.  3.4.és 5. holtversenye esetén a pénzösszeg 18 000 Ft osztva 3-l az 6 000 Ft. Tehát mindhárom versenyző 6 000 -  6000 Ft-ot kap.

 

Ajánlás:

Gyakorolni lehet:

a Rejtvény tipp;

Rejtvény koktél;

Heti rejtvénymagazin – Dunaújvárosi Hírlap illetve Fejér Megyei Hírlap újságok mellékletei; Az újságosoknál kapható rejtvényújságok;  

Ezekből néhány példány a MEEE irodában hozzáférhető.  

Minden hónapban az érdeklődők néhány mintafeladatot találnak a honlapon, illetve igény esetén emailben elküldjük.

 

Az egyes fordulók feladattípusai mintapéldákkal

 

I. forduló - szókeresés

Szókeresés - betűkből álló táblázatban adott szavakat kell keresni adott irányokban és a megmaradó betúkkből kell a vicc poénját megadni.

(2018. augusztus 21.)

Megoldás – Jól belecsavartam a vasalót

(2018. május 29.)

Megoldás – Nem baj, de nálad volt a buli

 

II. forduló - szám szerint 

2, Szám szerint - betük helyettesítése számokkal ; minden betűt egy egy adott számmal helyettesítettek. Meg kell keresni minden betűhöz tartozó számot így a keresett szöveget kell megadni. 

Vasárnapi Hírek 2018. október 6.

Vasárnapi Hírek 2018. október 13.

 

III. forduló  - szóbeillesztés

Szóbeillesztés – adott egy táblázat benne egy szó, továbbá egy táblázatba betüszám szerint a rejtvénybe elhelyezendő szavak jegyzéke. Feladat a szavak elhelyezése a táblában , a megmaradt szavakból a vicc poénjának megadása.

(2018. május 15.)

Megoldás – Még csak a fél iskola ég 

(2018. február 6.)

Megoldás – azért mert, csak négy betű.

 

IV. forduló - Mozaik

Mozaik – általában 3x3 méretű mozaikokat kell elhelyezni egy nagyobb táblában úgy, hogy azok helyes elhelyezése után egy szöveget kell megfejtésül adni, ami általában egy vicc poénja.

Egy könnyebb és nehezebb változat kerül kitűzésre

 

 

V. forduló - Sodoku

Sodoku – a sodoku igazán népszerű lett. Egy-egy kezdő egy haladó és egy mester szintű feladványt adunk a versenyzőknek.

Megoldások:

 

VI. forduló - Skandi keresztrejtvény

Klasszikus keresztrejtvény


Nyomtatás