Újra Kondor László lett az egyesület elnöke

Tisztújító közgyűlést tartott a dunaújvárosi Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 2022. május 11-én a Campus étteremben. Az eseményen újból elnökké választották Kondor Lászlót, aki immáron második ciklusát kezdi meg az egyesület vezetőjeként.

Az elnöki posztra nem jelentkezett más, így teljes támogatással néz a következő időszak elé Kondor László. A vezetőség tagjai lettek: Farkas Zsolt alapító elnök, Karta Joanna, Kovács Ákosné és Samu József. A felügyelőbizottságban Szilágyi Miklós maradt az elnök, Grőb János és Szalai József pedig tagi tisztséget kaptak.

Az újra megválasztott elnök, Kondor László elmondta, hogy tovább szeretné folytatni a munkát a mozgáskorlátozott emberek érdekében, szorosan együttműködve a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, akik szintén a héten, május 10-én tartották az évi rendes közgyűlésüket. A továbbiakban is a megválasztott elnök képviseli majd az egyesületet az országos szövetségben.

KÉPGALÉRIA

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Legfőbb céljuk az akadálymentesítés megvalósítása, ezért önkormányzati beruházások kapcsán és egyéb más akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyekben is tanácsot adnak és ajánlásokat készítenek támogatási kérelmekhez. Sajnos Rados Ágnes által felvetett, a Rudas teljes akadálymentesítésére tett javaslat nem valósult meg. 

FOGLALKOZTATÁS

A megváltozott munkaképességű személyek dunaújvárosi foglalkoztatására vonatkozó erőfeszítéseik hamarosan révbe érnek, hiszen a 108-as söröző helyén új munkahely létesül. Az egyesület a toborzásban és a helyszín megtalálásában segédkezett. 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

A közgyűlésen módosították az alapszabályt és az országos szövetség jogi alapjaihoz hangolták az egyesület működését. Lényegi változás, hogy eltörölték a támogató tagsági viszonyt, ami által a nem mozgáskorlátozott tagok tudták támogatni az egyesület munkáját, e-mellett csak korlátozott jogokkal élhettek. A volt pártoló tagok továbbra is aktívan vállalhatnak szerepet az egyesület munkájában és tisztségre is választhatók lesznek, így nem lesz különbség a tagok között. Bár az egyesület eddig is pártsemleges volt, most ennek alapszabályban történő rögzítését is megszavazta a közgyűlés.

BŐVÜLT A CSAPAT

A dunaújvárosi egyesülethez csatlakozott 19 fő Beloianniszból, akik képviseletét Karta Joanna látja el. 

KORONAVÍRUS IDŐSZAK

Sajnos ebben az időszakban szüneteltetni kellett a közösségi érintkezést, így minden klubfoglalkozás elmaradt, az ügyfélfogadások nélkül telefonon, levélben és interneten tartották egymással a kapcsolatot. Az utolsó közgyűlést is online formában sikerült csak megtartani. A járványhelyzeti korlátozások elmúltával felpezsdült az egyesületi élet.

PÉNZÜGYEK

A közgyűlés elfogadta a 2021-es éves pénzügyi beszámolót, melynek keretében ismertették a bevételeket és a kiadásokat. Ezt részletes formában minden taghoz eljuttattak még a közgyűlés előtti hetekben. Támogatásokat kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a MEOSZ-tól, a Nemzeti Együttműködési Alaptól. A beszámoló alapján a 2021-es évet nyereséggel zárták, így az egyesület munkája anyagilag biztosított. A beszámolóban elhangzott, hogy a vezetőség továbbra is ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkáját.

ÖSSZEÜL AZ ELNÖKSÉG

Május végén elnökségi ülésre kerül sor, melyen meghatározzák a személyre bontott feladatokat és hatásköröket. 

ÉVES TERVEK

Az évben több olyan programot szerveznek, amely a közösségi életet serkenti a tagjaik között. A tavalyi évben három programot tartottak, amely nagy sikert aratott, két kulináris jellegűt és egy turisztikait. Az utóbbi egy budapesti látogatás volt, melyet más helyszínen folytatnak majd. Míg múltkor a Hősök tere és környéke volt az utazás célja, legközelebb a Parlament megtekintése lesz a cél, melyet pályázati forrás útján nyertek meg. Ami a kulináris programokat illeti fagyiparti és kerti sütögetés lesz még a nyár folyamán. E mellett megtartják a régóta népszerű teadélutánokat, ahol könnyed hangvételű beszélgetés keretében élvezik egymás jelenlétét. Népszerűek még a sportos összejövetelek, a kézműves műhely foglalkozások és a játékklub is. Egy kihelyezett találkozó lesz Beloianniszban, ahol kerti partival egybekötött Boccia versenyre kerül sor. A tervek szerint ősszel szüreti mulatságra, decemberben pedig évbúcsúztatóra kerül sor.

JAVASLATOK

Kovács Ákos jelezte, hogy termálfürdős kiránduláson többen szeretnének részt venni. A gyors ötletelések alatt a Böröcz Balázs segítségül felajánlotta, hogy kisbuszt tud biztosítani az egyesület részére úgy, hogy a sofőri feladatokért nem kér juttatást. A közgyűlés tagjai hálás tapssal köszönték meg a nagylelkűségét.

Forrás: duol.hu

Kerti Piknik program

A korábbi években már nagy sikert arattak a kerti piknikek.

A tavalyi programértékelő beszámoló és az idei programterv

Tisztelt Tagtársunk!

Ismét elröppent egy esztendő így az elnökségnek be kell számolni az elmúlt évben végzett munkáról, és össze kell hívni a közgyűlést. Ez a szokásoknak megfelelően azt jelenti, hogy kiterjed
- az egyesületi élettel kapcsolatos történések áttekintésére, értékelésére,
- a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolókra,
- a 2022. évi program- és költségvetési tervekre, nem utolsósorban
- a felügyelő-bizottság tevékenységére.

Ebből a tényből kiindulva a közgyűlés előkészítés folyamata elkezdődött azzal, hogy az elnök elkészítette a 2021. évről a programértékelő beszámolót, valamint a 2022. évi programtervet, azt tárgyalásra, véleményezésre az elnökség elé terjesztette. Ezen dokumentumokat az elnökség a 2021. december 16.-i utolsó elnökségi ülésén megtárgyalta, véleményezte, kiegészítette. Mindkét dokumentumot a megjegyzésekkel kiegészítve közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, és a közgyűlésnek javasolja annak elfogadását.

Az ülésen elhangzottak figyelembe vételével a két dokumentum átdolgozásra került, és most a tagság elé terjesztem ugyancsak véleményezés céljából.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a véleményüket, észrevételeiket juttassák el a vezetőség részére legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőzően egy hónappal!


A hiányzó dokumentumok folyamatosan jelennek meg a honlapon, kérem, hogy azokat is kísérje figyelmemmel és mondja el a véleményét.
Aktivitását, érdeklődését és munkáját köszönöm szépen!

Erőt, egészséget kívánva tisztelettel üdvözli:
Kondor László s.k.
MEEE elnök

Mellékletek:

2022-0100=MEEE - 2022.02.27. MEEE_közgyűlés_bevétel kiadás kimutatás_2021 évről_elnökség elfogadta_20220224.xls

2022-0101=MEEE - 2022.02.27. MEEE_közgyűlés_költségvetés tervezet_2022 év_elnökség elfogadta_20220224.xls

Elnöki beszámoló a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete - MEEE 2021. január 1. – 2021. december 31. közti időszakáról

MEEE 2022. évi programterve (kiegészítve a 2021. december16-i elnökségi ülésjavaslatával)

 

Main Menu