Fotó: pixabay

Meghívó éves rendes beszámoló közgyűlésre

Tisztelettel meghívom Önt Egyesületünk éves rendes beszámoló KÖZGYŰLÉSÉRE

Ideje: 2021. szeptember 22.-én (szerdán) 16.00 óra
Helye: Dunaújvárosi Egyetem Campus Étterme
(Dunaújváros, Dózsa György u. 33.)

Javasolt napirend:

1, A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. A levezető elnök (Szilágyi Miklós), a jegyzőkönyvvezető (Dzjadiga Nelli), a jegyzőkönyvvezető hitelesítők (Mogyorósi Imréné, Klics Györgyné) megválasztása. Bejelentem, hogy a jegyzőkönyv számára a közgyűlésről hangfelvétel készül.
A pandémia miatt egyedi eljárásban megismertettük a tagokat a dokumentumokkal, (honlap, email) azokat a vonatkozó jogszabályok és a MEOSZ útmutatása alapján az elnökség 2021. május 21.-i elnökségi ülésén elfogadta. Most ennek megerősítése következik. Részletesen a dokumentumok most nem kerülnek ismertetésre ki, de kérek mindenkit, hogy a jelenleg is olvasható beszámolókat tekintse át akinek véleménye észrevétele van tegye meg.

2, Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről

3, Beszámoló az egyesület 2020. évi gazdálkodásáról

4, Az egyesület felügyelő bizottságának beszámolója az egyesület 2020. évi gazdálkodásáról

5. Hozzászólások, vélemények

6, 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló, a gazdasági beszámoló, valamint a felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása.

7, Az egyesület 2021. évi programtervezete

8, Az egyesület 2021. évi költségvetése

9, Hozzászólások, vélemények

10, Az egyesület 2020. évi költségvetésének és rendezvénytervének elfogadása. Megbízatásuk öt évre szól, vagyis a jelen közgyűléstől a 2026. évi rendes közgyűlésig tart.

11, A 2022. évi tisztújító közgyűlés előkészítéshez a jelölőbizottság megválasztása.
A jelölőbizottsági tagokra a következő személyeket javasoljuk: Marcshalkó Ferencné, Klics Gyögyné, és Koronczai Ágnes

12, Egyéb hozzászólások, javaslatok, vélemények

Amennyiben az Egyesület tagjainak fele+1 fő egyesületi tag nem jelenik meg, akkor a Közgyűlés határozatképtelen. Erre az esetre megismételt közgyűlést hívok össze. 

megismételt Közgyűlést a Dunaújvárosi Egyetem Campus étterme (Dunaújváros, Dózsa György u. 33.) 2021. szeptember 22. napjának 16 óra 15 percére hívom össze.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Felhívom a figyelmet arra, hogy bármelyik egyesületi tag a meghívó kézbesítését követő 5 napon belül a napirend kiegészítését kérheti az Elnöktől.
Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel valamennyien pontosan jelenjenek meg!

Dunaújváros, 2021. szeptember 1.

Kondor László
egyesületi elnök s.k.


Nyomtatás