Jogszabályi tallózó

Bizonyára mindnyájan voltunk olyan helyzetben, hogy valamely ügyes bajos dolgunk intézéséhez jól jött volna, a jogszabályok legalább amatır szintő ismerete. A jogszabályok száma a rendszerváltás elıtt is hatalmas volt, de ezt követıen megsokszorozódtak. (ha hinni lehet a net jogtárnak 7107 db) Emiatt a jogszabályokban való eligazodás, keresés különösen papír alapon egyre nehézzé vált. Szerencsére a számítástechnika fejlıdésével a jogszabályok naprakész ismerete „csaknem” gyerekjátékká vált. Azért használom a „csaknem” szót, mert azért sok-sok trükköt meg kell ismerni a hatékony, gyakorlott alkalmazáshoz.

Ez a kis összeállítás három dologra vállalkozik:

I. A jogszabályok elérhetıségi helyeinek teljesség igénye nélküli áttekintése
II. Rövid tanácsadás a használathoz (Hasznos tanácsok a használatra vonatkozóan.)
III, A MEEE gyakorlatában az elmúlt idıszakban leginkább keresett jogszabályok taxatív felsorolására témakörönként.
Tartalomjegyzék:
I. Kedvezmények a közlekedéssel kapcsolatosan
II. Közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok
III. Fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályok
IV. Nyugdíjazással kapcsolatos szabályozás
V. Lakástámogatások
VI. Épített környezet
VII. Kedvezmények
VIII. Egyéb közérdekő fontos jogszabályok
IX. Egészségbiztosítás, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, szociális ellátás
X .Jogi segítségnyújtás
XI. Oktatás